Szafy sterownicze

Rynek górnictwa odkrywkowego od samego początku naszej działalności wymuszał na nas ciągły rozwój oraz poszerzanie zakresu oferowanych usług. W miarę realizowania umów związanych z modernizacjami kolejnych koparek we współpracujących z naszą firmą kopalniami węgla brunatnego, firma INTER-TECHNIK musiała wyspecjalizować się w nowym dla niej zakresie usług, tj. produkcji szaf sterowniczych oraz napędowych.


Początkowo produkcja ta ograniczała się do zabudowy i montażu kompletnych szaf sterowniczych na bazie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-300 w produkowanych przez nas kabinach operatorskich maszyn podstawowych. Jednak z czasem doświadczenia nabyte w tym zakresie pozwoliły poszerzyć zakres oferowanych usług o bardziej skomplikowane szafy sterownicze całej maszyny na bazie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-400, a także szafy napędowe koparek bazujące na technice falownikowej SIMOVERT MASTERDRIVES firmy SIEMENS. W miarę nabywania doświadczenia w tej dziedzinie udało nam się również wypracować wysokie standardy jakości oferowanych produktów.

Dysponujemy również wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, dzięki której możemy zaoferować całą gamę usług, począwszy od kompletacji podzespołów, poprzez produkcję gotowych szaf, pomiary elektryczne, atestację, a kończąc na programowaniu i uruchomieniu naszych szaf bezpośrednio u klienta końcowego.

 

Nasze referencje:

• produkcja szaf sterowniczych na bazie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-300 do kabin w koparkach KWK1200M o numerach 14, 26, 27, w koparce KWK1500M o numerze 15, oraz w koparce KWK910 o numerze 17 dla BOT KWB Turów, a także do kabiny w koparce KWK1200M w Kopalni Adamów

• produkcja gotowego układu szafowego na bazie sterownika SIEMENS SIMATIC S7-400 oraz gotowego układu napędowego na bazie falowników SIMOVERT MASTERDRIVES z opcją odzyskiwania energii do sieci, wraz z programowaniem oraz uruchomieniem i rozruchami, do prototypowej koparki do utworów trudnourabialnych KWK910, wyprodukowanej dla BOT KWB Turów

• produkcja gotowego układu szafowego na bazie sterownika SIEMENS SIMATIC S7-400 do modernizowanej przez BOT KWB Bełchatów koparki SchRs 4600 o numerze 43

• wykonanie kompletnej modernizacji części elektrycznej przenośnika samojezdnego PGOT 4500 dla BOT KWB Turów, w skład której wchodziło wyprodukowanie gotowego układu szafowego na bazie sterownika SIEMENS SIMATIC S7-400, a także wyprodukowanie układów szaf napędowych na bazie falowników SIEMENS SIMOVERT MASTERDRIVES, a następnie montaż na maszynie, podłączenie, programowanie i uruchomienie urządzeń. Firma INTER-TECHNIK Sp. z o.o. była również głównym wykonawcą oraz koordynatorem montażu obu kontenerów maszyny, szaf średniego i niskiego napięcia (6 kV/500V/400V/230V), a także wykonała demontaż i montaż oprzyrządowania elektrycznego na przenośniku.

Do wszystkich wyprodukowanych przez naszą firmę szaf dołączamy kompletną dokumentację powykonawczą. Zapewniamy także wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych, a także dołączamy wszelkie niezbędne certyfikaty zgodnie z normami CE.