13182260714e928897101f1.jpg
 
System jednoliniowy

Od pompy prowadzi się przewód zasilający do elementów rozdzielających (dozujących) w pobliże punktów smarowanych

13182367094e92b22524f3d.jpg
 
System dwuliniowy

Przewód zasilający (ciśnieniowy) i powrotny pompy są podłączone do zaworu sterującego, z którego wychodzą główne przewody doprowadzające środek smarny do wszystkich rozdzielaczy

13182373994e92b4d725801.jpg
 
System wieloliniowy

Wszystkie punkty smarne są zasilane z pompy przez przewody, bez potrzeby stosowania rozdzielaczy

13182376294e92b5bd6bf6f.jpg
 
System progresywny

Pompa jest połączona - przez odpowiedni przewód doprowadzający smar - z rozdzielaczem progresywnym

13182382054e92b7fe005db.jpg
 
System smarowania mgłą olejową

W wytwornicy mikromgły olejowej olej przy pomocy sprężonego powietrza zostaje rozbity w dyszy Venturiego na drobniutkie cząstki

13182435474e92ccdb56115.png
 
Urządzenia obiegowe do oleju

Olej jest odmierzany oraz dystrybuowany ze zbiornika poprzez układ dławieniowy, lub alternatywnie poprzez układ progresywny, do punktów smarowania...

13182407524e92c1f0a7182.jpg
 
13182407054e92c1c1b3ad5.jpg
 
System smarowania łańcucha WS-E oraz RK-C

W celu zasilania przenośników transportujących wyposażonych w nyple smarownicze -bez użycia dużej ilości ruchomych części

13182445424e92d0be733b5.jpg
 
13182452224e92d366d2e49.jpg
 
System smarowania typu KS-A do szyn podsuwnicowych oraz urządzenie NV-K do obwiedniowego smarowania wieńca zębatego

Urządzenie to aplikuje film smaru jednocześnie po obu stronach szyny, co znacznie redukuje zużycie toru oraz zużycie kół suwnicy. Wykorzystanie urządzenia typu NV-K umożliwia precyzyjne zaaplikowanie idealnego filmu smaru na wieńce zębate. Jest to możliwe dzięki kontrolowanemu dostarczaniu smaru do zębów znajdujących się w linii zazębienia, oraz dzięki przemieszczeniu w pionie otworów wyjściowych umieszczonych na zębach urządzenia NV-K.

13182413804e92c46431cce.jpg
 
13182428784e92ca3e8a3d4.jpg
 
Systemy smarowania dla transportu szynowego

Mobilne oraz stacjonarne systemy smarowania dla transportu szynowego

13182432664e92cbc244075.jpg
 
System smarowania olej – powietrze

Smarowanie olejowo-powietrzne działa na zasadzie układu progresywnego z dodatkowym blokiem dozującym powietrze, na stałe przykręconym do rozdzielacza progresywnego

13182439334e92ce5da938e.png
 
System natryskowy

W zcentralizowanym układzie olejowym bądź smarnym, medium jest dozowane do dysz natryskowych, a następnie porywane przez strumień sprężonego powietrza