Nasz rynek – przykładowy zakres działania

Produkty z grupy BIJURDELIMON International znajdują zastosowanie w wielu segmentach rynku, np. takich jak: 

  • GÓRNICTWO I ENERGETYKA 
  • PRZEMYSŁ HUTNICZY (STALOWNIE, WALCOWNIE, KOKSOWNIE, HUTY SZKŁA) 
  • PRZEMYSŁ KOLEJOWY (POJAZDY SZYNOWE ORAZ SZYNY) 
  • CEMENTOWNIE
  • CUKROWNIE
  • STOCZNIE I PORTY
  • POJAZDY UŻYTKOWE I MASZYNY BUDOWLANE
  • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
  • ZASTOSOWANIA SPECJALNE DLA ASTRONAUTYKI