Wóz smarny

Zaopatrywanie w smar plastyczny urządzeń technicznych wymagających obsługi smarowniczej.

Kabiny do koparek

Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych na modernizowanych koparkach wielonaczyniowych

Stacja Trafo

Przewoźna stacja transformatorowa przeznaczona do zaopatrywania placu remontowego w wymagane napięcia.

Systemy Superfiltracji

Filtrowanie oleju w urządzeniach wymagających wysokiej czystości. Usuwanie z oleju odpadów o wielkości 5μm