Systemy Superfiltracji

Systemy filtracyjne dla obróbki wykończeniowej

WYSOKO PRECYZYJNE APLIKACJE

Potrzeba osiągnięcia wysokiej jakości produktu, a także jak

najefektywniejszego wykorzystania możliwości obrabiarek, zmusza do ciągłego poszukiwania ulepszeń w funkcjonowaniu maszyn. Dlatego zostały wprowadzone specjalistyczne płyny do poszczególnych procesów, z uwzględnieniem możliwości ich najlepszego wykorzystania w zależności od szybkości przepływu,ciśnienia, temperatury oraz oddziaływania na środowisko. Przy obróbce wykańczającej większość powstałych odpadów jest mniejsza niż 5 μm i można je usunąć głównie poprzez zastosowanie technologii filtrowania środkami pomocniczymi.Nazywamy to super-filtracją.

JAK DZIAŁA SUPER-FILTRACJA?

W proponowanym przez nas urządzeniu do super-filtracji zastosowano technologię środka pomocniczego (diatomit, produkty

roślinne, celuloza). Rozwiązanie to charakteryzuje się najkorzystniejszym stosunkiem jakości do ceny w porównaniu do innych tradycyjnych systemów (wirówka, filtry papierowe, itp.), które nie gwarantują tak dokładnego stopnia filtracji. Technologia super-filtracji jest stosowana głównie do wykańczania powierzchni części, gdzie tolerancja i chropowatość muszą być ściśle zachowane, w przeciwnym razie jakość produktu zostanie pogorszona. Z tego powodu maszyny te stosuje się głównie ze szlifierkami, maszynami do ostrzenia, maszynami do lapowania oraz honownicami. Dodatkowo nasze rozwiązania są coraz częściej stosowane w automatycznych urządzeniach do filtrowania olejów odzyskanych z odwirowania wiórów. Nasze urządzenia dają pewność, że olej będzie czysty, gdyż wyłapują wszystkie cząstki do 5 μm.

Najważniejsze zalety naszych systemów można podsumować następująco:

 • możliwość zachowania dokładniejszych standardów chropowatości wykańczanych części
 • redukcja zużycia szlifierek oraz narzędzi podczas ich ostrzenia
 • redukcja zużycia maszyn będących w eksploatacji
 • redukcja zużycia oleju oraz drenażu ścieków olejowych
 • ograniczenie konieczności czyszczenia oraz konserwacji maszyn i zbiorników
 • możliwość stworzenia zcentralizowanego systemu zarządzania olejem w fabryce

Nasza lista referencyjna zawiera:

 • warsztaty z automatycznymi tokarkami
 • wytwórnie i ostrzalnie narzędzi
 • wytwórnie kół zębatych
 • warsztaty głębokiego wiercenia
 • warsztaty szlifierskie
 • warsztaty realizujące procesy honowania i lapowania