Wóz smarny

OPIS OGÓLNY I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WOZU SMAROWNICZEGO IT-1 - prototypowego egzemplarza w POLSCE

Wóz smarowniczy IT-1 przeznaczony jest do zaopatrywania w smar plastyczny urządzeń technicznych(maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego, przenośniki taśmowe, i inne) wymagających obsługi smarowniczej.

W egzemplarzu prototypowym, cały zespół urządzeń został zabudowany na podwoziu samochodu terenowego STAR-MAN 944K. W związku z tym jego przeznaczeniem jest głównie obsługa urządzeń zlokalizowanych w terenie trudnodostępnym (kopalnie odkrywkowe, urządzenia na placach budów itp.). Oczywiście na życzenie klienta urządzenia mogą być zabudowane na innym, spełniającym określone wymagania podwoziu.

Urządzenia zabudowane na wozie smarowniczym IT-1 pozwalają na przetłaczanie smaru plastycznego(maksymalnie NLGI 3) na odległość 30 metrów wężem DN1’’ ze średnią wydajnością 5l/min oraz na odległość 35 metrów  wężem DN1/2’’ z ciśnieniem wyjściowym 450 atmosfer. Wąż DN1’’ przeznaczony jest do napełniania zbiorników pomp w układach centralnego smarowania, natomiast wąż DN1/2’’ zakończony pistoletem smarnym z elektronicznym licznikiem przepływu smaru służy do smarowania pojedynczych punktów smarnych.

Wydajność tłoczenia przy użyciu poszczególnych węży zależy m.in. od temperatury otoczenia. W przypadku temperatury +25 °C wydajność ta wyniosła około 6 l/min na wyjściu z węża DN1’’oraz 0,5 l/min na wyjściu z węża DN1/2’’ - dla smaru łożyskowego AVIALITH KOP EP 1/2 F-1. Minimalna temperatura pracy zespołu urządzeń wynosi aż -20 °C, a minimalna wydajność około 2 l/min dla węża DN1’’ i około 0,1 l/min dla węża DN1/2’’.